Komentarz:

... , oferując miejsca stypendialne dla studentów i doktorantów oraz delegując lektorów języka włoskiego