Komentarz:

Na spotkanie przybyli wszyscy pracujący u nas italianiści. W dyskusji uczestniczyli: dr Aneta Chmiel, dr Małgorzata Puto, dr Joanna Janusz, dr Anna Kuncy-Zając, dr Lucyna Marcol-Cacoń, dr Claudio Salmeri, mgr Gianna Avallone, mgr Michele Feliziani i mgr Barbara Janikula.