Komentarz:


W spotkaniu z italianistami uczestniczyły prof. dr hab. Halina Widła, zastępca dyrektora ds. nauki Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, dr Aneta Chmiel, zastępca dyrektora ds. kształcenia....