Komentarz:

ze studentami specjalności: język włoski, filologia włoska, jezyki stosowane: język wŁoski i język angielski.