Komentarz:


Była to pierwsza wizyta JE Ambasadora w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu