Komentarz:

II miejsce: Aleksandra Szmidt, Nikola Lubowicka; Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach