Komentarz:

Dr Sabina Deditius wręczyła laureatom konkursu nagrody książkowe, podziękowała za udział w spotkaniu i zaprosiła wszystkich do udziału w kolejnej Hispanofonii; I miejsce: Hanna Heller, Iwona Przybył; II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach