Komentarz:

Studentka drugiego roku, studiów I stopnia, na kierunku język hiszpański: program tłumaczeniowy Laura Nicpoń i Szymon Polaczkiewicz zatańczyli tango