Komentarz:

Pytania były związane oczywiście z przedstawionymi wcześniej prezentacjami na temat tanga