Komentarz:

dr Sabina Deditius, adiunkt w Zakładzie Hispanistyki IJTRiT UŚ ...


Fot. Sławomir M. Smugowski