Komentarz:

Dr Sabina Deditius, adiunkt w Zakładzie Hispanistyki IJRiT UŚ, przeprowadziła dla uczniów konkurs