Komentarz:

Koordynatorem Hispanofonii 2015 była dr Sabina Deditius, adiunkt w Zakładzie Hispanistyki IJRiT UŚ