Komentarz:

Prof. dr hab. Magdalena Wandzioch, przywitała gości w imieniu władz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ