Komentarz:

Studentka pierwszego roku, studiów I stopnia, na kierunku język hiszpański: program tłumaczeniowy Laura Nicpoń i Szymon Polaczkiewicz zatańczyli rumbę i pasodoble


Fot. Sławomir M. Smugowski