Komentarz:

W ramach projektu UPGOW firmy PROFES i Edukacja Online stworzyły trzy moduły lektoratów językowych, dostępnych online dla wszystkich zainteresowanych oraz dwa moduły dla studentów odbywających studia w ramach programu Erasmus +. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: dr Ewa Półtorak i mgr Beata Gałan z Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość IJRiT oraz p. Jessica Bąk, magistrantka seminarium MULTIMEDIA.