Komentarz:

Mgr Katarzyna Girzecka, absolwentka Filologii Romańskiej zatrudniona w firmie Sopra Steria