Komentarz:

O pracy zawodowej w naszym regionie, podczas której wykorzystują znajomość języka francuskiego, opowiedziało czworo absolwentów IJRIT UŚ. Mgr Zofia Wiśniewska, absolwentka specjalności: języki stosowane: język francuski i język angielski, pracująca w firmie SGS Polska.