Komentarz:

Konferansjerkę, w dwóch językach, prowadzili: mgr Jérémie Sallustio, lektor pracujący w IJRiT w ramach współpracy ze Wspólnotą Francuskiej Belgii i Regionu Walonii i mgr Magdalena Cebula, doktorantka w Zakładzie Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT. Zaprezentowali także działalność Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki oraz różne formy współpracy jakie Instytut utrzymuje z szeroko pojętym środowiskiem