• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • IJRiT_dyr_2013
 • IJRiT_dyr_od 2016
 • zebranie
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_labo
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

W dniach 6-8 lipca br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: VULNERABILITIES, współorganizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Muzeum Śląskie w Katowicach.

plakat o

O konferencji
Inspiracją dla tematu konferencji jest właściwie jedno słowo o łacińskim rodowodzie: vulnerabilis, oznaczające wrażliwość, skłonność, podatność, bezbronność, narażenie. Zastanawiając się, czy możemy uwolnić ciągnące się za vulnerabilis znaczenia od ich negatywnych konotacji (choroba, atak, niebezpieczeństwo, zagrożenie), zapraszamy do debaty mającej na celu próbę ich pomyślenia jako nowych form społecznej więzi, która objawia tutaj całą swoją kruchość.

Na opisywaną problematykę pragniemy spojrzeć w dwóch ujęciach: w perspektywie społeczno-politycznej, gdzie vulnerabilis określa ludzi, których życie narażone jest na zetknięcie się z rzeczywistością ujmującą ich w kategoriach inny/obcy. Ujmując rzecz inaczej, chodzi o próbę porzucenia myślenia w kategoriach kultury traktującej jako zagrożenie to, co wobec niej zewnętrzne, na rzecz (grup) podmiotów bezbronnych, bo podatnych na atak z tejże kultury płynący. Z drugiej strony, vulnerabilis może być rozpatrywane w perspektywie ontologicznej i zachęcać do pomyślenia i przemyślenia nowych form wspólnego bycia, bycia razem. Jeżeli każda/y z nas może w określonej sytuacji stać się podatny/a na polityczne lub kulturowe zagrożenie, to w ostateczności bycie podatne na innego można potraktować jako warunek bycia w jego ogólności, co z kolei – wracając do wymiaru społeczno-politycznego – zmusza do refleksji nad wydawałoby się wyeksploatowanymi konceptami miłości, przyjaźni i wspólnoty i pozwala dostrzec ich głęboko polityczny wymiar.  

Dla kogo?
Konferencja skierowana jest do wszystkich tych, którym bliska jest „humanistyka zaangażowana”. Traktując jakość badań naukowych jako wartość, która nie podlega negocjacjom, stoimy na stanowisku, że głęboki sens humanistyki – wczoraj, dzisiaj i jutro – przejawia się w trosce o świat i kierunek, w którym podąża. Zaproszenie kierujemy do teoretyków i antropologów kultury, filozofów, filologów, literaturoznawców, myślicieli politycznych i teoretyków sztuki. Nie negocjujemy jakości debaty. Negocjujemy znaczenia. Dlatego też, otwierając się na szerszą publiczność, formułujemy nasze zaproszenie w sposób precyzyjny, tak aby konferencja przyciągnęła liczące się w przestrzeni humanistyki głosy, a w konsekwencji przyczyniła się do wytworzenia nowego i zwartego sensu.

 

Organizatorzy:

dr Michał Krzykawski (Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT)

dr Ewa Macura-Nnamdi (Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT)

dr Anna Chromik (Zakład Teorii Literatury i Kultury IKiLA)

dr Ewa Drab (Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT)

mgr Magdalena Łachacz (Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT)

 

Bieżące informacje na temat konferencji znaleźć można bezpośrednio na stronie (http://vulnerabilities.pl/) lub na profilu FB konferencji.