• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • IJRiT_dyr_2013
 • IJRiT_dyr_od 2016
 • zebranie
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_labo
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

Z przyjemnością informujemy, że pan mgr Mateusz Król, doktorant w Zakładzie Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT, został laureatem prestiżowego stypendium Fulbright Junior Research Award  na rok akademicki 2019-2020.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat Program Fulbrighta wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami.

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych na realizację projektu badawczego w USA. Celem stypendium, trwającego od 6 do 9 miesięcy, jest zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej. W czasie pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mateusz Król jest doktorantem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi (Amnesty International, Fundacją im. S.Batorego, Peace Child International i in.). Był organizatorem szkoleń i konferencji dla studentów i doktorantów. Był członkiem i przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego między 2013 i 2018 rokiem. Członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Dyscyplinarnej, członek Rady Wydziału Filologicznego w kadencjach 2009-2020, członek Rady Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki w kadencjach 2010-2020. Jest twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego ReVue – Périodique Multidisciplinaire des Étudiants des Langues Romanes. Założył Koło Naukowe Studentów Języków Romańskich. Dwukrotny laureat Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2010 i 2017), w wyniku ogólnouczelnianego głosowania uzyskał tytuł Doktoranta Roku 2017. Podczas studiów doktoranckich wystąpił z referatami na wielu konferencjach w kraju i za granicą (m.in. w Londynie, San Diego, Asheville czy Aquili). Jest autorem 6 publikacji naukowych. Prowadzi dwa projekty badawcze: Ramy teoretyczne i strategie tłumaczenia queerowego oraz Transowe i queerowe obecności w literaturze ponowoczesnej.

Serdecznie gratulujemy Panu Magistrowi tego zaszczytnego wyróżnienia!

Więcej informacji na temat Komisji Fulbrighta oraz programów stypendialnych pod adresem: https://fulbright.edu.pl/junior-award