• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • IJRiT_dyr_2013
 • IJRiT_dyr_od 2016
 • zebranie
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_labo
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

Drodzy Kandydaci, przypominamy, że trwa rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia. Wszystkie osoby zainteresowane studiami w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną dostępną w zakładce Informacje dla kandydatów na studia → Oferta dydaktyczna Instytutu. Opisy poszczególnych specjalności znajdą Państwo również w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Uprzejmie informujemy o nowej inicjatywie Uniwersytetu Śląskiego, skierowanej do studentów I roku: projekt Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego jest skierowany do studentów I roku rozpoczynających w nowym roku akademickim (2017/2018) naukę na studiach licencjackich lub jednolitych studiach magisterskich. Konkurs ma wspierać zdolnych młodych ludzi, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i mają pomysł na projekt badawczy lub edukacyjny.
O grant w wysokości do 5 tys. zł mogą się ubiegać laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy tytuł laureata uzyskali w roku rozpoczęcia studiów, a także osoby, które uzyskały w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do zdobycia.
Więcej informacji na temat projektu Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego: https://www.us.edu.pl/granty-rektora-us-dla-najlepszych-studentow

Uprzejmie informujemy, że do 30 września br. roku trwa rekrutacja do Akademii Dyplomacji prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.
Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej. Spotkania prowadzone są przez ekspertów i wybitnych specjalistów z zakresu dyplomacji, savoir vivre’u, etykiety biznesu i komunikacji.
Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Dyplomacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.akademiadyplomacji.us.edu.pl

W ramach realizacji projektu „2017 – Rok Studenta w Kolejach Śląskich” przygotowane zostały dwie specjalne oferty biletów dla studentów śląskich uczelni:

 • „Studenciak” - bilet miesięczny imienny obowiązujący na zadeklarowanej trasie dla studentów pierwszego semestru I roku,
 • „Studenciak-Weekend” - bilet weekendowy imienny, dostępny dla wszystkich studentów i ważny wyłącznie za okazaniem aktualnej legitymacji studenckiej.

W ramach projektu, oprócz przygotowanych ofert specjalnych, studenci mogą odbywać praktyki w spółce Koleje Śląskie oraz korzystać m.in. z bezpośredniego połączenia kolejowego między Katowicami a Cieszynem.
Więcej informacji na stronie oraz na stronie Kolei Śląskich.

Szanownej Pani Profesor

Ewie Miczce

i Jej Najbliższym

wyrazy najgłębszego współczucia po śmierci Matki

składają

Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki

We wtorek, 20 czerwca br. w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ odbędzie się II Spotkanie Naukowe Doktorantów Literaturoznawców, na które serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.30. Jest ono zorganizowane i koordynowane przez mgr Agnieszkę Loskę (Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej, IJRiT) a opiekę naukową sprawuje nad nim dr hab. Katarzyna Gadomska (Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej, IJRiT). W czasie spotkania referaty przedstawią doktoranci z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich oraz z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (program spotkania w załączniku → program).

Miło nam poinformować, że w dniu 20 czerwca br. mgr Aleksandra Bogusławska oraz mgr Anna Swoboda zostały zaproszone do X Liceum Uniwersyteckiego im. J. Paderewskiego w Katowicach. Panie Magister będą reprezentować Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ w trakcie Dnia z Humanistyką. Uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach językowych pt.„Le roman gothique - un genre qui se sert de la peur”, przygotowanych przez mgr Aleksandrę Bogusławską oraz w warsztatch pt. “Your hair is on fleek! Teen slang terms decoded”, przygotowanych przez mgr Annę Swobodę. W trakcie spotkania uczniowie będą również mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną naszego Instytutu.

Miło nam poinformować, że w dniu 20 czerwca br. mgr Ryszard Wylecioł został zaproszony do Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. Pan Magister będzie reprezentować Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ w trakcie Dni Akademickich, wydarzeniu mającym na celu przybliżenie świata nauki młodzieży szkolnej. W trakcie spotkania z uczniami klas II i III mgr Ryszard Wylecioł przedstawi wykład pt.„Traduttore o traditore: czyli jak tłumaczyć, aby nie tłumoczyć… na przykładach z języka polskiego, włoskiego oraz angielskiego”. Uczniowie będą również mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną naszego Instytutu.

Z wielką radością informujemy, że mgr Mateusz Król został uhonorowany tytułem Doktoranta Roku 2017! Panu Magistrowi, który jest między innymi pomysłodawcą i organizatorem serii warsztatów dla doktorantów pierwszego roku pt. „Coaching Zespołowy”, inicjatorem i redaktorem naczelnym czasopisma studencko-doktoranckiego „ReVue” jak i założycielem Koła Naukowego Studentów Języków Romańskich, serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia!
W konkursie mogli uczestniczyć nie tylko studenci i doktoranci, ale również słuchacze Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nagrody dla najlepszych studentów oraz doktorantów Uniwerstetu Śląskiego zostały rozdane w trakcie uroczystej gali, która miała miejsce w dniu 12 czerwca w rektoracie UŚ.
Szczegółowe informacje na temat samej gali oraz osiągnięć wyłonionych zwycięzców konkursu: http://www.us.edu.pl/wyroznieni-przez-jm-rektora-uniwersytetu-slaskiego

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Erasmus+ zamieszczona została lista osób, którym przyznano miejsca na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ z języka hiszpańskiego oraz z języka włoskiego.