• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • IJRiT_dyr_2013
 • IJRiT_dyr_od 2016
 • zebranie
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_labo
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

Miło nam poinformować, że 25 marca br. mgr Edyta Rakoczy oraz mgr Lorenzo Fraddosio, praktykant z Uniwersytetu w Bari odbywający w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ praktyki dydaktyczne pod kierunkiem dr Lucyny Marcol-Cacoń, zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 37 z oddziałami dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach. W trakcie spotkania uczniowie Szkoły będą mieli przyjemność wysłuchać wystąpienia pt. "La Pasqua in Italia" i zapoznać się ze zwyczajami obchodzenia Świąt Wielkanocnych we Włoszech.

Uprzejmie przypominamy, że trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe informacje na temat aktulnej procedury składania wniosków na naszej stronie w zakładce Programy nauczania → Erasmus+ oraz pod adresem: http://www.erasmus.us.edu.pl/

 

erasmus plakat

W dniu 15 marca br. mieliśmy przyjemność świętować tegoroczną edycję Hispanofonii w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za udział w przygotowanym przez nas wydarzeniu i zachęcamy do obejrzenia pamiątkowego reportażu, dostępnego na stronie głównej Uniwersytetu Śląskiego: https://www.us.edu.pl/node/691193

Miło nam poinformować, że 21 marca br. mgr Aleksandra Bogusławska została zaproszona do ZSO nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej. Uczniowie Szkoły będą mieli przyjemność wysłuchać wystąpienia pt. "Spotkanie z bohaterami Nędzników Wiktora Hugo", który będzie stanowił przygotowanie do wyjazdu na musical pt. Nędznicy w reżyserii Claude-Michel'a Schonberga. W trakcie spotkania Uczniowie będą mieli również okazję zapoznać się z ofertą dydaktyczną Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ.

Serdecznie zapraszamy studentów filologii włoskiej oraz miłosników literatury na IV z cyklicznych spotkań poświęconych literaturze włoskiej La Letteratura Italiana a Tarda Ora IV. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia br. o godz. 17.30 w sali 2.50. Organizatorami spotkania są pracownicy Zakładu Literatury i Kultury Włoskiej IJRiT - dr Aneta Chmiel oraz mgr Alexander Karpuk.

Szczegóły na plakacie → plakat

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!

spotkanie literackie

 

Ruszyła XI edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego! Konkurs Wyróżnień Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego jest organizowany od 2009 roku. Jednym z jego celów jest promowanie aktywnych i twórczych postaw na rzecz środowiska akademickiego i społecznego. 

O Wyróżnienie może starać się:

1) student, z tym, że studia I i II stopnia traktuje się łącznie,

2) doktorant (również, jeśli otrzymał już wyróżnienie będąc studentem),

3) uczestnik innych form edukacji akademickiej (Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku) - według odrębnej procedury, o której informowani są uczestnicy tych form.

Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jako student, a następnie jako doktorant wykazując osiągnięcia z tych konkretnych etapów kształcenia. Jako student - wykazujemy działania i osiągnięcia od momentu uzyskania statusu studenta UŚ, a jako doktorant - od momentu zostania doktorantem UŚ.

Aby wziąć udział w konkursie należy uzupełnić udostępniony przez Centrum Obsługi Studentów (COS) formularz, a następnie wydrukowany złożyć na Wydziale/Kolegium ISM w terminie do 12 kwietnia 2019 r.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć podpisane oświadczenie oraz klauzulę RODO udostępnione przez COS - łącznie należy wypełnić i wydrukować trzy wymienione pliki.

Te trzy dokumenty należy złożyć w miejscu wyznaczonym na Wydziale/Kolegium ISM, zgodnie z informacjami podawanymi na stronie Konkursu Wyróżnień.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

wyroznienia

20 marca br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach rozpocznie się kolejna edycja warsztatów z zakresu prawa autorskiego adresowanych do środowiska akademickiego, które są organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina.

W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z licencjami creative commons oraz uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do utworu stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Chęć udziału w warsztatach należy zgłosić za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.warsztaty-kopipol.pl.

Więcej informacji oraz szczegółowy program warsztatów pod adresem: https://www.us.edu.pl/warsztaty-z-zakresu-prawa-autorskiego-dla-srodowiska-akademickiego

Z przyjemnością informujemy, że prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016, został powołany w skład Rady Programowej Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu na kadencję 2019-2022!

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu jest jednostką naukową z ponad stuletnią tradycją. Początki jej działalności sięgają 1893 roku. Placówka współpracuje między innymi z takim ośrodkami jak Francuska Akademia Nauk (Académie des Sciences de l'Institut de France), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) czy UNESCO. Dyrektorem Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu jest dr hab. Maciej Forycki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Najważniejszymi zadaniami Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu są:

 • promocja polskiej nauki, w tym organizacja konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, spotkań, wystaw i innych wydarzeń o charakterze naukowym;
 • rozwój współpracy naukowej między Polską a Francją i krajami frankofońskimi, rozwijanie kontaktów naukowych i kulturalnych polsko-francuskich;
 • pomoc naukowcom z Polskiej Akademii Nauk, stażystom, stypendystom, studentom przybywającym do Francji z polskich wyższych uczelni i innych instytucji naukowych w celach badawczych lub edukacyjnych.

Więcej informacji na temat działalności Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu pod adresem: http://paris.pan.pl/

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tego zaszczytnego wyróżnienia!

Miło nam poinformować, że 12 marca br. mgr Agata Tęcza, lektor w Zakładzie Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość IJRiT, została zaproszona do I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach. Uczniowie Szkoły będą mieli przyjemność wysłuchać wystąpienia pt. "Fiestas curiosas de Espana" oraz zapoznać się z ofertą dydaktyczną naszego Instytutu.

Miło nam poinformować, że 15 marca 2019 r. na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu w Sali Rady Wydziału odbędzie się kolejna edycja „Hispanofonii”, wydarzenia, którego głównym celem jest promocja języka i kultury hiszpańskiej wśród uczniów w naszym regionie. Uroczystość adresowana jest do uczniów i nauczycieli szkół średnich. Tegorocznym tematem przewodnim spotkania jest: Andalucía.

Tegoroczna edycja Hispanofonii odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka. Gośćmi tegorocznej edycji święta Hispanofonii będą JE Ambasador Hiszpanii w Polsce, pan Francisco Javier Sanabria Valderrama oraz Don Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábal, Dyrektor Instytutu Cervantesa w Krakowie. W trakcie wydarzenia zostanie podpisana oficjalna umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, reprezentowanym przez JM Rektora UŚ prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka a Instytutem Cervantesa w Krakowie, reprezentowanym przez Don Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábal.

Szczegółowy program wydarzenia na plakacie oraz tutaj.

HISPANOFONIA 2019 1

Organizatorem spotkania jest Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Koordynatorami Hispanofonii 2019 są panie dr Sabina Deditius, mgr Aniela Kucharska oraz mgr Magdalena Sędek.

Serdecznie zapraszamy!