• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • IJRiT_dyr_2013
 • IJRiT_dyr_od 2016
 • zebranie
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_labo
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

Miło nam poinformować, że 28 marca br. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu rozpoczną się obchody Święta Frankofonii na Uniwersytecie Śląskim, organizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki. Hasło przewodnie tegorocznego święta to: „Francophonie 2018: Entre tradition et modernité”. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W programie obchodów zaplanowano między innymi:

 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe dla licealistów i gimnazjalistów połączone z konkursem (mgr Elżbieta Pabian z Zakładu Lingwistyki Tekstu, mgr Aleksandra Serwotka z Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość),
 • prezentację oferty dydaktycznej Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz perspektyw kariery zawodowej dla osób wielojęzycznych,
 • prezentację na temat działalności Instytutu na rzecz promocji języka francuskiego i kultur frankofońskich,
 • prezentację pt. „Entre ciel et mer: fin de la terre. A propos de voyages bretons et autres” (dr hab. Magdalena Zdrada-Cok z Zakładu Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej),
 • prezentację pt. „Entre homme et machine: les langues à l’ère numériqeu” (dr Ksenia Gałuskina z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki),
 • wręczenie nagród uczestnikom konkursu pt. „Francophonie: entre tradition et modernité” połączone z koncertem muzyki francuskiej w wykonaniu Edyty Poznańskiej – studentki III roku specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski.

Szczegółowy program wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

Frankofonia PL

W dniach 25-28 marca br. odbędzie się międzynarodowa konferencja Hiszpańskiego Stowarzyszenia Dydaktyki Języka i Literatury (SEDLL) organizowana  przez Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Łódzki przy współpracy Instytutu Cervantesa w Krakowie. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr Cecylia Tatoj .

„Simposio Internacional de la SEDLL” jest cykliczną konferencją organizowaną przez różne, do tej pory tylko hiszpańskie, uniwersytety. Tegoroczna konferencja zatytułowana jest “Un mundo cambiante: desde la tradición hacia la modernidad en la enseñanza de la lengua y de la literatura”, a jej program obejmuje szeroką tematykę z zakresu dydaktyki języka i literatury, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych.

W obradach weźmie udział około stu naukowców, głównie z Hiszpanii, ale także z Francji, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Polski, a nawet z Królestwa Bahrajnu. Wygłoszonych zostanie ponad 60 referatów a wykłady plenarne poprowadzą wybitni przedstawiciele polskiej hispanistyki.

Szczegółowy program znajduje się na stronie www.sedll.us.edu.pl (prowadzonej przez mgr Zuzannę Lamżę) oraz tutaj.

W dniach 16-17 marca odbyły się „II Jornadas Internacionales para profesores de español en Polonia”, organizowane przez Instytut Cervantesa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, reprezentowany przez dr Cecylię Tatoj.

W konferencji, której ideą jest połączenie teoretycznej wiedzy o nauczaniu języka hiszpańskiego z praktyką, udział wzięło 15 polskich i hiszpańskich naukowców oraz 70 nauczycieli i studentów języka hiszpańskiego.

Na zdjęciach: uroczyste rozpoczęcie prowadzone przez Dyrektora Instytut Cervantesa w Krakowie- Fernando Vara de Rey, prof. dr hab. Ewę Nawrocką- kierownik Zakładu Filologii Hiszpańskiej UJ oraz dr Cecylię Tatoj reprezentującą nasz Instytutu.
Wykład plenarny prof. UŁ dra hab. Marka Barana z Uniwersytetu Łódzkiego.

Jornadas 1WP 20180316 020WP 20180316 002

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla studentów Wydziału Filologicznego, na którym pracownicy biura programu Erasmus+ omówią kwestie zasad rekrutacji oraz innych praktycznych zagadnień związanych z wyjazdami na praktyki oraz na studia. Spotkanie odbędzie się 21 marca (środa) 2018 r., o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału w Sosnowcu. 

Po wystąpieniach ogólnych, głos zabiorą koordynatorzy Erasmusa w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ: dr Cecylia Tatoj, dr Lucyna Marcol-Cacoń i dr hab. Andrzej Rabsztyn.

Uprzejmie informujemy, że 16 marca br. odbyła się kolejna edycja Festiwalu Wiedzy w I LO w Wodzisławiu Śląskim. Celem wydarzenia jest popularyzacja nauki i wspomaganie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia oraz prezentacja możliwości rozwoju i planowania kariery zawodowej dzięki podjęciu studiów na wybranej uczelni.

Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem: „Nauka - sposób na sukces”. Uczestnicy festiwalu wzięli udział w licznych prelekcjach, pokazach i warsztatach, które poprowadzili pracownicy naukowi, doktoranci i przedstawiciele 21 kół naukowych z 9 uczelni wyższych, w tym również z Uniwersytetu Śląskiego.

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ rezprezentowała pani dr Magdalena Perz (Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki), która przeprowadziła wykład pt. Leksykograf czyli kto? Jakie słowa można znaleźć w słownikach i kto je pisze?

Szczegółowy harmonogram wydarzenia tutaj.

Miło nam poinformować, że w dniu 21 marca br. mgr Anna Krawczyk została zaproszona do Zespołu Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach. Pani Magister przeprowadzi warsztaty kulturowo-językowe pt."Światowa stolica mody, finansowo-gospodarcze centrum Włoch. Co warto wiedzieć o Mediolanie?" Uczniowie Szkoły będą także mieli okazję do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ.

W dniu 19 marca br. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie odbyło się uroczyste podsumowanie XVII Powiatowego Konkursu Języków Obcych, nad którym Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ sprawuje honorowy patronat. Na uroczystą galę przybyli między innymi poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Waldemar Andzel, Dyrektor Biura Poselskiego Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Barbary Dolniak – pani Anna Krzemińska, asystent Biura Poselskiego Posłanki do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej – pan Adrian Musiał oraz włodarze miast powiatu będzińskiego. Nasz Instytut w trakcie wydarzenia reprezentowała dr Ewa Półtorak, zastępca Dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki ds. współpracy z otoczeniem.

Więcej na temat tegorocznych laureatów konkursu oraz fotorelacja z uroczystostości: http://norwid.edu.pl/2018/03/20/podsumowanie-xvii-powiatowego-konkursu-jezykow-obcych/

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!

27 marca br. o godz. 10.00 w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta. Podczas wydarzenia, które adresowane jest przede wszystkim do pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów oraz absolwentów, zostanie przedstawiona oferta stypendialna oraz i informacje nt. warunków, które należy spełnić, aby z niej skorzystać.

Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA wybitnym polskim absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym. Od ponad 59 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA i Polską. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.

Organizatorem spotkania jest Biuro Karier UŚ.

Więcej informacji: https://www.us.edu.pl/spotkanie-dot-programu-stypendialnego-polsko-amerykanskiej-komisji-fulbrighta

Już w najbliższy piątek, 16 marca, rozpoczyna się międzynarodowa konferencja zatytułowana „II Jornadas Internacionales para profesores de español en Polonia”, organizowana przez Instytut Cervantesa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, reprezentowany przez dr Cecylię Tatoj.

Konferencja skierowana jest do teoretyków i praktyków nauczania języka hiszpańskiego, którzy reprezentują różne instytucje z kraju i z zagranicy. Program konferencji obejmuje szerokie spektrum tematów dotyczących zarówno nauczania w szkole podstawowej, jak i średniej, a także nauczania języków obcych studentów. Założeniem konferencji jest przede wszystkim stworzenie możliwości spotkania środowiska akademickiego zajmującego się badaniem metodologii nauczania języka hiszpańskiego z nauczycielami oraz studentami filologii hiszpańskich w naszym kraju, w celu wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania najnowszych badań.

Warto dodać, Instytut Cervantesa, Uniwersytet Jagielloński oraz nasza Uczelnia od wielu lat bardzo żywo współpracują w zakresie dydaktyki języka hiszpańskiego. Owocem tej współpracy, poza ww. konferencją, już czwartą z kolei, są także dwie monografie poświęcone nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego; jedna- wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, druga – znajdująca się w przygotowaniu do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

W konferencji wezmą udział przedstawieciele ośrodków naukowych z Polski i zagranicy oraz liczna grupa studentów.

Osoby zainteresowane udziałem - także studentów - zapraszamy do zapoznania się z programem dostępnym tutaj

W dniu 8 marca Fernando Sainz de la Maza z Universidad Complutense de Madrid oraz David Peñaranda Hernández z Uniwersytetu Castilla-La Mancha, odbywający praktyki dydaktyczne w naszym Instytucie pod kierunkiem dr Cecylii Tatoj, odwiedzili Szkołę Podstawową nr 28 w Katowicach. Na zaproszenie pani mgr Magdaleny Daniłowskiej przeprowadzili prelekcje dla siódmoklasistów na temat swojego kraju.

 IMG 20180308 120907IMG 20180308 133313IMG 20180308 120926