• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • IJRiT_dyr_2013
 • IJRiT_dyr_od 2016
 • zebranie
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_labo
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

Uprzejmie informujemy o nowej inicjatywie Uniwersytetu Śląskiego, skierowanej do studentów I roku: projekt Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego jest skierowany do studentów I roku rozpoczynających w nowym roku akademickim (2017/2018) naukę na studiach licencjackich lub jednolitych studiach magisterskich. Konkurs ma wspierać zdolnych młodych ludzi, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i mają pomysł na projekt badawczy lub edukacyjny.
O grant w wysokości do 5 tys. zł mogą się ubiegać laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy tytuł laureata uzyskali w roku rozpoczęcia studiów, a także osoby, które uzyskały w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do zdobycia.
Więcej informacji na temat projektu Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego: https://www.us.edu.pl/granty-rektora-us-dla-najlepszych-studentow

Uprzejmie informujemy, że do 30 września br. roku trwa rekrutacja do Akademii Dyplomacji prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.
Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej. Spotkania prowadzone są przez ekspertów i wybitnych specjalistów z zakresu dyplomacji, savoir vivre’u, etykiety biznesu i komunikacji.
Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Dyplomacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.akademiadyplomacji.us.edu.pl

W ramach realizacji projektu „2017 – Rok Studenta w Kolejach Śląskich” przygotowane zostały dwie specjalne oferty biletów dla studentów śląskich uczelni:

 • „Studenciak” - bilet miesięczny imienny obowiązujący na zadeklarowanej trasie dla studentów pierwszego semestru I roku,
 • „Studenciak-Weekend” - bilet weekendowy imienny, dostępny dla wszystkich studentów i ważny wyłącznie za okazaniem aktualnej legitymacji studenckiej.

W ramach projektu, oprócz przygotowanych ofert specjalnych, studenci mogą odbywać praktyki w spółce Koleje Śląskie oraz korzystać m.in. z bezpośredniego połączenia kolejowego między Katowicami a Cieszynem.
Więcej informacji na stronie oraz na stronie Kolei Śląskich.

Szanownej Pani Profesor

Ewie Miczce

i Jej Najbliższym

wyrazy najgłębszego współczucia po śmierci Matki

składają

Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki

We wtorek, 20 czerwca br. w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ odbędzie się II Spotkanie Naukowe Doktorantów Literaturoznawców, na które serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.30. Jest ono zorganizowane i koordynowane przez mgr Agnieszkę Loskę (Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej, IJRiT) a opiekę naukową sprawuje nad nim dr hab. Katarzyna Gadomska (Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej, IJRiT). W czasie spotkania referaty przedstawią doktoranci z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich oraz z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (program spotkania w załączniku → program).

Miło nam poinformować, że w dniu 20 czerwca br. mgr Aleksandra Bogusławska oraz mgr Anna Swoboda zostały zaproszone do X Liceum Uniwersyteckiego im. J. Paderewskiego w Katowicach. Panie Magister będą reprezentować Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ w trakcie Dnia z Humanistyką. Uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach językowych pt.„Le roman gothique - un genre qui se sert de la peur”, przygotowanych przez mgr Aleksandrę Bogusławską oraz w warsztatch pt. “Your hair is on fleek! Teen slang terms decoded”, przygotowanych przez mgr Annę Swobodę. W trakcie spotkania uczniowie będą również mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną naszego Instytutu.

Miło nam poinformować, że w dniu 20 czerwca br. mgr Ryszard Wylecioł został zaproszony do Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. Pan Magister będzie reprezentować Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ w trakcie Dni Akademickich, wydarzeniu mającym na celu przybliżenie świata nauki młodzieży szkolnej. W trakcie spotkania z uczniami klas II i III mgr Ryszard Wylecioł przedstawi wykład pt.„Traduttore o traditore: czyli jak tłumaczyć, aby nie tłumoczyć… na przykładach z języka polskiego, włoskiego oraz angielskiego”. Uczniowie będą również mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną naszego Instytutu.

Z wielką radością informujemy, że mgr Mateusz Król został uhonorowany tytułem Doktoranta Roku 2017! Panu Magistrowi, który jest między innymi pomysłodawcą i organizatorem serii warsztatów dla doktorantów pierwszego roku pt. „Coaching Zespołowy”, inicjatorem i redaktorem naczelnym czasopisma studencko-doktoranckiego „ReVue” jak i założycielem Koła Naukowego Studentów Języków Romańskich, serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia!
W konkursie mogli uczestniczyć nie tylko studenci i doktoranci, ale również słuchacze Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nagrody dla najlepszych studentów oraz doktorantów Uniwerstetu Śląskiego zostały rozdane w trakcie uroczystej gali, która miała miejsce w dniu 12 czerwca w rektoracie UŚ.
Szczegółowe informacje na temat samej gali oraz osiągnięć wyłonionych zwycięzców konkursu: http://www.us.edu.pl/wyroznieni-przez-jm-rektora-uniwersytetu-slaskiego

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Erasmus+ zamieszczona została lista osób, którym przyznano miejsca na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ z języka hiszpańskiego oraz z języka włoskiego.

W dniach 6-8 lipca br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: VULNERABILITIES, współorganizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. Bieżące informacje na temat konferencji znaleźć można bezpośrednio na stronie (http://vulnerabilities.pl/) lub na profilu FB konferencji.

plakat o

O konferencji
Inspiracją dla tematu konferencji jest właściwie jedno słowo o łacińskim rodowodzie: vulnerabilis, oznaczające wrażliwość, skłonność, podatność, bezbronność, narażenie. Zastanawiając się, czy możemy uwolnić ciągnące się za vulnerabilis znaczenia od ich negatywnych konotacji (choroba, atak, niebezpieczeństwo, zagrożenie), zapraszamy do debaty mającej na celu próbę ich pomyślenia jako nowych form społecznej więzi, która objawia tutaj całą swoją kruchość.