• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • IJRiT_dyr_2013
 • IJRiT_dyr_od 2016
 • zebranie
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_labo
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

Z okazji obchodzonego jubileuszu 95 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku, zorganizowano w szkole Jubileuszowy Festiwal Nauki, w czasie którego, w ciągu całego roku szkolnego, znani absolwenci prowadzili wykłady i warsztaty.

Absolwentką tego znanego Liceum jest pani prof. Halina Widła, która spotkała się z młodzieżą 13 czerwca br. i poprowadziła wykład pt. Sam język to za mało… znajomość języka obcego a znajomość obcej kultury.

W dniu głównych obchodów święta, 22 grudnia 2017 roku, została podpisana trójstronna umowa pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku oraz Miastem Rybnik.

W dniu 13 czerwca br. zorganizowano Dzień Hiszpanii w Szkole Podstawowej nr 65 w Katowicach, w ramach którego uczniowie klas trzecich wysłuchali wykładu dr Cecylii Tatoj oraz wzięli udział w warsztatach języka hiszpańskiego poprowadzonych przez mgr Aleksandrę Ziobrowską z Zakładu Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich, Rafaela Jimeneza Arandę z Uniwersytetu w Kordobie i Miguela Sillero Romero z Uniwersytetu w Grenadzie, odbywających praktyki pedagogiczne w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ.

Szanowni Państwo,

zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu władz rektorskich z członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, które poświęcone będzie dyskusji nad przyszłością Uczelni w kontekście prognozowanych zmian w prawie związanych z zapowiadaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawą 2.0.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli im Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11, Katowice). Będzie ono transmitowane online.

Do uczestnictwa w debacie zapraszam całą wspólnotę akademicką Uniwersytetu Śląskiego.

Łączę wyrazy szacunku
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Źródło informacji: https://www.us.edu.pl/spotkanie-dot-przyszlosci-uczelni-w-kontekscie-prognozowanych-zmian-w-prawie-o-szkolnictwie-wyzszym

Uprzejmie przypominamy, że trwa głosowanie na Studenta i Doktoranta Roku tegorocznej edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Do 20 czerwca 2018 roku każdy student, doktorant i pracownik (naukowy, administracyjny) UŚ może zagłosować, oddając swój głos za pośrednictwem systemu USOSWeb poprzez stronę: www.ankieter.us.edu.pl. Sylwetki wszystkich tegorocznych laureatów zostały opublikowane na stronie: www.student.us.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że wśród laureatów z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ nominowane są:

 • w kategorii Student - pani Martyna Kasperska, studentka III roku na specjalności języki stosowane: język włoski i język angielski.
 • w kategorii Doktorant - mgr Agnieszka Loska, doktorantka IV roku studiów doktoranckich Wydziau Filologicznego UŚ w dziedzinie: literaturoznawstwo

Serdecznie zachęcamy do oddawania głosów w konkursie! Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystości wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.wyroznienia.us.edu.pl.

Od 1 do 30 czerwca 2018 roku trwa rekrutacja do pierwszej edycji projektu „Uniwersytet Najlepszych”. Jest to nowa inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach.

Przedsięwzięcie skierowane jest do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających na terenie Katowic, którzy swoimi zainteresowaniami naukowymi wykraczają poza podstawę programową. Projekt ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w Katowicach. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie śląskim, mające na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Więcej informacj: https://www.us.edu.pl/uniwersytet-najlepszych-nowa-inicjatywa-edukacyjna

uniwersytet najlepszych

Mieszkańcy regionu śląsko-zagłębiowskiego już wkrótce będą mogli korzystać z Zagłębiowskiej Mediateki, w tym z nowych wypożyczalni, czytelni, multimediów, działu zbiorów regionalnych, dedykowanej dzieciom Krainy Nauki i Fantazji, Oranżerii Kulturalnej oraz dziedzińca z tarasem. Zbiory mediateki obejmują m.in. ponad: 200 tys. woluminów i 3 tys. audiobooków, 200 gier planszowych i elektronicznych, a także multimedialne urządzenia i zabawki dla dzieci, konsole do gier, książkomat oraz wrzutnię.

Dzień otwarty połączony z uroczystą inauguracją działalności Zagłębiowskiej Mediateki, w której udział wezmą prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, rozpocznie się w niedzielę 17 czerwca br. o godz. 12.00 w Sosnowcu (ul. Kościelna 11).

Więcej informacj: https://www.us.edu.pl/otwarcie-zaglebiowskiej-mediateki

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP.

Martyny Juszkiewicz

- studentki III roku studiów licencjackich w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ na specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym.

 

Cześć Jej Pamięci.


Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej, których ta śmierć najbardziej dotknęła,

 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają

 

Dyrekcja, Pracownicy oraz Studenci Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ

Miło nam poinfomować, że w dniach 12-13 czerwca br. mgr Anna Krawczyk została zaproszona do X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. Pani Magister przeprowadzi dwie serie warsztatów językowo-kulturowych w ramach programu PO WER:

 • w dniu 12 czerwca br. Pani Magister przeprowadzi warsztaty językowe pt. "Język włoski w szkole, w pracy, na wakacjach. Przydatne zwroty dla wyjeżdżających na wymianę zagraniczną";
 • w dniu 13 czerwca br. Pani Magister przeprowadzi warsztaty kulturowe pt. "Włoskie zwyczaje, tradycje, styl życia i mentalność. Najważniejsze aspekty kultury Włoch".

Miło nam poinfomować, że w dniu 12 czerwca br. o godz. 14.00 będzie miało miejsce oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy dydaktycznej pomiędzy Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki UŚ a IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.

Celem porozumienia będzie objęcie Szkoły przez Uniwersytet Śląski patronatem, wspieranie kadry dydaktycznej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i prowadzenie zajęć obserwacyjnych dla studentów UŚ, umożliwienie prowadzenia badań wśród nauczycieli i uczniów szkoły oraz ich rodziców, które stanowić będą podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych, a także umożliwienie odbywania praktyk pedagogicznych studentom.

Koordynatorem umowy z ramienia Instytutu będzie dr Katarzyna Gutkowska-Ociepa (Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich IJRiT).

Miło nam poinformować, że w dniu 9 czerwca br. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016, został odznaczony medalami pamiątkowymi z okazji jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tych zaszczytnych wyróżnień!

WB 1                    WB 2