• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • IJRiT_dyr_2013
 • IJRiT_dyr_od 2016
 • zebranie
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_labo
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

W dniu 19 marca br. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie odbyło się uroczyste podsumowanie XVII Powiatowego Konkursu Języków Obcych, nad którym Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ sprawuje honorowy patronat. Na uroczystą galę przybyli między innymi poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Waldemar Andzel, Dyrektor Biura Poselskiego Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Barbary Dolniak – pani Anna Krzemińska, asystent Biura Poselskiego Posłanki do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej – pan Adrian Musiał oraz włodarze miast powiatu będzińskiego. Nasz Instytut w trakcie wydarzenia reprezentowała dr Ewa Półtorak, zastępca Dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki ds. współpracy z otoczeniem.

Więcej na temat tegorocznych laureatów konkursu oraz fotorelacja z uroczystostości: http://norwid.edu.pl/2018/03/20/podsumowanie-xvii-powiatowego-konkursu-jezykow-obcych/

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!

27 marca br. o godz. 10.00 w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta. Podczas wydarzenia, które adresowane jest przede wszystkim do pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów oraz absolwentów, zostanie przedstawiona oferta stypendialna oraz i informacje nt. warunków, które należy spełnić, aby z niej skorzystać.

Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA wybitnym polskim absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym. Od ponad 59 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA i Polską. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.

Organizatorem spotkania jest Biuro Karier UŚ.

Więcej informacji: https://www.us.edu.pl/spotkanie-dot-programu-stypendialnego-polsko-amerykanskiej-komisji-fulbrighta

Już w najbliższy piątek, 16 marca, rozpoczyna się międzynarodowa konferencja zatytułowana „II Jornadas Internacionales para profesores de español en Polonia”, organizowana przez Instytut Cervantesa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, reprezentowany przez dr Cecylię Tatoj.

Konferencja skierowana jest do teoretyków i praktyków nauczania języka hiszpańskiego, którzy reprezentują różne instytucje z kraju i z zagranicy. Program konferencji obejmuje szerokie spektrum tematów dotyczących zarówno nauczania w szkole podstawowej, jak i średniej, a także nauczania języków obcych studentów. Założeniem konferencji jest przede wszystkim stworzenie możliwości spotkania środowiska akademickiego zajmującego się badaniem metodologii nauczania języka hiszpańskiego z nauczycielami oraz studentami filologii hiszpańskich w naszym kraju, w celu wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania najnowszych badań.

Warto dodać, Instytut Cervantesa, Uniwersytet Jagielloński oraz nasza Uczelnia od wielu lat bardzo żywo współpracują w zakresie dydaktyki języka hiszpańskiego. Owocem tej współpracy, poza ww. konferencją, już czwartą z kolei, są także dwie monografie poświęcone nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego; jedna- wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, druga – znajdująca się w przygotowaniu do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

W konferencji wezmą udział przedstawieciele ośrodków naukowych z Polski i zagranicy oraz liczna grupa studentów.

Osoby zainteresowane udziałem - także studentów - zapraszamy do zapoznania się z programem dostępnym tutaj

W dniu 8 marca Fernando Sainz de la Maza z Universidad Complutense de Madrid oraz David Peñaranda Hernández z Uniwersytetu Castilla-La Mancha, odbywający praktyki dydaktyczne w naszym Instytucie pod kierunkiem dr Cecylii Tatoj, odwiedzili Szkołę Podstawową nr 28 w Katowicach. Na zaproszenie pani mgr Magdaleny Daniłowskiej przeprowadzili prelekcje dla siódmoklasistów na temat swojego kraju.

 IMG 20180308 120907IMG 20180308 133313IMG 20180308 120926

Fernando Sainz de la Maza z Universidad Complutense de Madrid oraz David Peñaranda Hernández z Uniwersytetu Castilla-La Mancha, odbywający praktyki dydaktyczne w naszym Instytucie pod kierunkiem dr Cecylii Tatoj, odwiedzili 5 marca Zespół Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej. Na zaproszenie pani wicedyrektor, mgr Teresy Konieczniak, przeprowadzili kilka prelekcji na temat Hiszpanii. Zostali bardzo życzliwie przyjęci przez młodzież.

P3050105P3050119P3050139

Uprzejmie informujemy, że ruszyła X edycja Konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ. Celem Konkursu jest wyłonienie osób wykazujących się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i popularnonaukowej, osób w szczególny sposób inicjujących i wspierających życie studenckie, a także posiadających osiągnięcia artystyczne bądź sportowe. Konkurs skierowany jest do studentów, doktorantów, a także słuchaczy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży i Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ.

Na Wydziale Filologicznym zgłoszenia przyjmowane będą do 28 marca 2018 r. w sekretariatach: dziekana ds. studenckich i kształcenia w Katowicach lub Sosnowcu (studenci) oraz w studium doktoranckim (doktoranci).

Wnioski oceniane będą przez komisję wydziałową w składzie:

dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota - Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (Katowice)

dr hab. Jolanta Latkowska - Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (Sosnowiec)

dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak - Kierownik Studiów Doktoranckich

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne pod adresem: http://student.us.edu.pl/wyroznienia-jm-rektora-us


Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich Studentów Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ!

Miło nam poinformować, że 19 marca br. w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ odbędzie się kolejna edycja Święta Italofonii. W programie zaplanowano m.in.:

 • warsztaty językoznawcze pt. Pięta Achillesa w nauce języków obcych, czyli o idiomach włoskich opisujących części ciała, przygotowane przez dr Aleksandrę Paliczuk oraz dr Agnieszkę Pastuchę-Blin;
 • warsztaty kulturoznawcze pt. Gestykulacja, czyli jak bez słów mówić po włosku, przygotowane przez mgr Joannę Wronę wraz ze studentami;
 • konkurs językowy z nagrodami;
 • quiz podsumowujący.

Koordynatorami tegorocznej edycji Italofonii są dr Lucyna Marcol-Cacoń oraz mgr Ryszard Wylecioł.

Szczegóły na plakacie poniżej. Serdecznie zapraszamy!

plakat Italofonia

W dniu 27 lutego, na zaproszenie pani Beaty Haładus, dr Cecylia Tatoj odwiedziła Szkołę Podstawową nr 41 w Gliwicach, gdzie, w ramach projektu „Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy”, przeprowadziła zajęcia przybliżające historię Hiszpanii dla uczniów oraz warsztaty dotyczące hiszpańskiej kultury dla nauczycieli. Towarzyszyli jej Mercedes de la Torre Fuentes oraz David Peñaranda Hernández z Uniwersytetu Castilla-La Mancha, oraz Fernando Sainz de la Maza, absolwent Universidad Complutense de Madrid, którzy odbywają praktyki pedagogiczne w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ. Szczegółowe informacje na temat wizyty można znaleźć na stronie szkoły: http://www.sp41-gliwice.pl/aktualnosci,420,0 lub na fanpage'u szkoły:https://www.facebook.com/Otwarci-na-nauk%C4%99-otwarci-na-%C5%9Bwiat-1265599906879146/

Miło nam poinformować, że w dniu 27 lutego br. mgr Marcin Gliński został zaproszony do V LO im. J. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej. Pan Magister przedstawi okolicznościowy wykład pt."The English Animals in the Victorian Age and the Use of Their Names in the Contemporary Idiomatic Expressions." Uczniowie Szkoły będą także mieli okazję do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ.

Laury Studenckie to nagrody przyznawane przez studentów Uniwersytetu Śląskiego od 2007 roku. Są wyrazem podziękowania dla ludzi, organizacji oraz instytucji, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej. Tegoroczna gala wręczenia nagród środowiskowych odbędzie się w czwartek 22 marca br. o godz. 18.00 w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.

Laury Studenckie wręczone zostaną w następujących kategoriach: przyjaciel studenta, przyjazny dziekanat, promotor kultury studenckiej, organizacja przyjazna studentom, instytucja przyjazna studentom oraz nagroda honorowa.

Więcej informacji na stronie UŚ oraz na stronie Laur Studencki.

Zapraszmy do udziału w głosowaniu!