• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • IJRiT_dyr_2013
 • IJRiT_dyr_od 2016
 • zebranie
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_labo
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

XI edycja Konkursu Wiedzy o Krajach Hispanojęzycznych organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach pod patronatem Zakładu Hispanistyki Instytutu Językow Romańskich i Translatoryki. W Konkursie przygotowanym przez naszą absolwentkę, mgr Agnieszkę Grzyśkę, wzięli udział gimnazjaliści i licealiści uczący się języka hiszpańskiego w szkołach naszego regionu. Przewodniczącą jury, jak co roku, była dr Cecylia Tatoj. Więcej informacji na stronie: http://www.nasza-szkola.pl .

W środę 22.04.2015 dr Małgorzata Puto i mgr Dominika Dykta odwiedzą po raz kolejny Liceum im Generała Maczka w Katowicach, gdzie jak co roku odbędzie się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Włoszech, podczas którego zasiądą w jury, a następnie przedstawią prelekcję pt. Włochy, jakie miejsca warto odwiedzić w wakacje.

 

25 kwietnia 2015r.  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej oraz Śląskie Kuratorium OSwiaty w Katowicach organizują eliminacje regionalne 33 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego.

Bohaterem tegorocznej edycji Konkursu jest Walonia. Przedmiotem Konkursu jest recytacja utworu pochodzącego z zasobu kultury kraju bohatera danej edycji Konkursu, dowolnie wybranego innego utworu z kręgu kultury frankofońskiej, napisanych w oryginale w języku francuskim. Każdy Uczestnik prezentuje wybrane przez siebie utwory, które pozostają niezmienne na wszystkich trzech szczeblach Konkursu.
Jak co roku, przedstawiciel Instytutu został zaproszony do udziału w pracach jury konkursu, który rozpocznie się o 9-tej rano w I LO w Katowicach. W tym roku reprezentować nas będzie dr Grażyna Starak.

 

17 kwietnia br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Hiszpańskojęzycznej. Wydarzenie zorganizowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu zostało objęte patronatami Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce, Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach, oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Do konkursu zgłosili się uczniowie ze szkół gimnazjalnych i liceów z Poznania, Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Opola, Katowic, Bielska-Białej, Żywca, Mysłowic, Bytomia, Żor, Rybnika, Nędzy i Raciborza. W pracach jury jak co roku wzięła udział dr Sabina Deditius. Więcej informacji na stronie: http://zso2rac.info/konkurs-piosenki/1912-piosenka-hiszpasko-jzyczna-brzmiaa-po-raz-trzeci.html

 

Ruszyły zgłoszenia do Lauru Studenckiego. W tym roku Laury Studenckie są przyznawane w pięciu kategoriach:

 •     promotor kultury studenckiej,
 •     przyjazny pracodawca,
 •     organizacja przyjazna studentom,
 •     przyjaciel studenta – wyłaniany w drodze głosowania elektronicznego,
 •     nagroda honorowa.

W tym roku studenci mogą zgłaszać propozycje laureatów nagrody w czterech pierwszych kategoriach w specjalnym kwestionariuszu. Formularz będzie aktywny do 26.04.2015. Głosowanie na przyjaciela studenta (spośród nadesłanych propozycji) odbędzie się w systemie USOS, a wyboru laureatów w pozostałych kategoriach dokona kapituła Lauru Studenckiego 2014. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.laurstudencki.us.edu.pl Uroczysta gala odbędzie się w tym roku 14.05.2015 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 18.00.

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki ogłasza rekrutację studentów specjalności: język francuski, języki stosowane - jezyk francuski i język angielski, filologia romańska, język włoski, języki stosowane: język włoski i język angielski, filologia włoska oraz studentów języka hiszpańskiego, języka portugalskiego i studiów MISH studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III cyklu na wyjazdy na studia (SMS) oraz na praktyki (SMP) w roku akademickim 2015/2016. Do wyjazdu na praktykę mogą przystąpić także absolwenci, przy czym praktyka musi zakończyć się najpóźniej rok po zakończeniu studiów, tj. obronie pracy licenckiej lub magisterskiej.

W roku akademickim 2014/2015, rekrutacja na wyjazdy studentów (SMS - wyjazdy w celu zrealizowania części studiów oraz SMP - wyjazdy w celu zrealizowania praktyki) w roku akademickim 2015/2016, w ramach wspomnianego wyżej programu, odbywa się na szczeblu wydziału. Zbiorcze listy rankingowe zakwalifikowanych studentów, obejmujących wyniki rekrutacji na szczeblu całego wydziału zostaną przesłane do Biura Programu Erasmus+ w Dziale Współpracy z Zagranicą, zgodnie z „Zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów stypendialnych studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach programu Erasmus+ (Erasmus Plus) w roku akademickim 2015/2016”.

Kryteria i szczegółowe informacje dostępne są na podstronie Erasmus + 2015/2016

Dnia 1 kwietnia 2015 o godz. 14.00 Jego Ekscelencja Ambasador Włoch, dott. Alessandro De Pedys odwiedzi z roboczą wizytą Instytut Języków Romańskich i Translatoryki. W czasie tej wizyty gość spotka się z JM Rektorem, prof. zw. dr hab. Wiesławem Banysiem oraz pracownikami Instytutu i studentami języka włoskiego.

Ambasada Włoch wspiera śląską italianistykę od samego początku jej działalności przekazując Bibliotece Romanistycznej dary książkowe, oferując miejsca stypendialne dla studentów i doktorantów oraz delegując lektorów języka włoskiego.

W bieżącym roku akademickim oficjalnym lektorem jest p. mgr Gianna Avallone, angażująca się nie tylko w zakresie dydaktyki zarówno na specjalnościach, których językiem kierunkowym jest język włoski, jak i na tych, na których język włoski jest drugim językiem obcym, ale również wspomagająca działalność promującą język i kulturę włoską w regionie.

 

Jak co roku Literaturoznawcze Koło Naukowe Assososno wraz z opiekunem naukowym dr Magdaleną Zdradą-Cok organizuje Festiwal Nauki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki. Główne obchody (prelekcje, prezentacje, recital) odbędą się 13 kwietnia 2015 w Sali Rady Wydziału w godzinach 9.45 – 13.00. Konkursy odbędą się w salach 2.50, 2.13, 1.23.

W Festiwalu wezmą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z Sosnowca, Olkusza, Częstochowy, Rudy Śląskiej i Żywca (201 uczestników konkursów i słuchaczy prelekcji), 10 zaproszonych nauczycieli języka francuskiego. Uprzejmie informujemy równocześnie, że zapisy na konkursy zostały już zakończone.

Szczegóły dotyczące wydarzenia są na bieżąco uzupełniane w zakładce Koła → AssoSosno.

 

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego.

Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo. Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Ostateczny termin przekazywania przez wydziały wniosków do Centrum Obsługi Studenta mija 15 kwietnia 2015 r.

Do 29 marca, drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl.

W dniach 15-16 maja 2015 w Instytucie Cervantesa w Krakowie odbędą się warsztaty dla nauczycieli języka hiszpańskiego połączone z konferencją naukową na temat dydaktyki języka hiszpańskiego współorganizowane przez Zakład Hispanistyki naszego Instytutu reprezentowany przez dr Cecylię Tatoj. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z →programem konferencji.