• Nowa siedziba Instytutu

    Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

  • slider_labo
  • IJRiT_dyr_2013
  • slider_assososno_3
  • slider_assososno_2
  • slider_hisp_1
  • slider_assososno_4
  • slider_kultura

Nasi partnerzy

Szanownej Pani Profesor

Ewie Miczce

i Jej Najbliższym

wyrazy najgłębszego współczucia po śmierci Matki

składają

Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki

We wtorek, 20 czerwca br. w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ odbędzie się II Spotkanie Naukowe Doktorantów Literaturoznawców, na które serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.30. Jest ono zorganizowane i koordynowane przez mgr Agnieszkę Loskę (Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej, IJRiT) a opiekę naukową sprawuje nad nim dr hab. Katarzyna Gadomska (Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej, IJRiT). W czasie spotkania referaty przedstawią doktoranci z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich oraz z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (program spotkania w załączniku → program).

Miło nam poinformować, że w dniu 20 czerwca br. mgr Aleksandra Bogusławska oraz mgr Anna Swoboda zostały zaproszone do X Liceum Uniwersyteckiego im. J. Paderewskiego w Katowicach. Panie Magister będą reprezentować Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ w trakcie Dnia z Humanistyką. Uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach językowych pt.„Le roman gothique - un genre qui se sert de la peur”, przygotowanych przez mgr Aleksandrę Bogusławską oraz w warsztatch pt. “Your hair is on fleek! Teen slang terms decoded”, przygotowanych przez mgr Annę Swobodę. W trakcie spotkania uczniowie będą również mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną naszego Instytutu.

Miło nam poinformować, że w dniu 20 czerwca br. mgr Ryszard Wylecioł został zaproszony do Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. Pan Magister będzie reprezentować Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ w trakcie Dni Akademickich, wydarzeniu mającym na celu przybliżenie świata nauki młodzieży szkolnej. W trakcie spotkania z uczniami klas II i III mgr Ryszard Wylecioł przedstawi wykład pt.„Traduttore o traditore: czyli jak tłumaczyć, aby nie tłumoczyć… na przykładach z języka polskiego, włoskiego oraz angielskiego”. Uczniowie będą również mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną naszego Instytutu.

Z wielką radością informujemy, że mgr Mateusz Król został uhonorowany tytułem Doktoranta Roku 2017! Panu Magistrowi, który jest między innymi pomysłodawcą i organizatorem serii warsztatów dla doktorantów pierwszego roku pt. „Coaching Zespołowy”, inicjatorem i redaktorem naczelnym czasopisma studencko-doktoranckiego „ReVue” jak i założycielem Koła Naukowego Studentów Języków Romańskich, serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia!
W konkursie mogli uczestniczyć nie tylko studenci i doktoranci, ale również słuchacze Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nagrody dla najlepszych studentów oraz doktorantów Uniwerstetu Śląskiego zostały rozdane w trakcie uroczystej gali, która miała miejsce w dniu 12 czerwca w rektoracie UŚ.
Szczegółowe informacje na temat samej gali oraz osiągnięć wyłonionych zwycięzców konkursu: http://www.us.edu.pl/wyroznieni-przez-jm-rektora-uniwersytetu-slaskiego

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Erasmus+ zamieszczona została lista osób, którym przyznano miejsca na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ z języka hiszpańskiego oraz z języka włoskiego.

W dniach 6-8 lipca br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: VULNERABILITIES, współorganizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. Bieżące informacje na temat konferencji znaleźć można bezpośrednio na stronie (http://vulnerabilities.pl/) lub na profilu FB konferencji.

plakat o

O konferencji
Inspiracją dla tematu konferencji jest właściwie jedno słowo o łacińskim rodowodzie: vulnerabilis, oznaczające wrażliwość, skłonność, podatność, bezbronność, narażenie. Zastanawiając się, czy możemy uwolnić ciągnące się za vulnerabilis znaczenia od ich negatywnych konotacji (choroba, atak, niebezpieczeństwo, zagrożenie), zapraszamy do debaty mającej na celu próbę ich pomyślenia jako nowych form społecznej więzi, która objawia tutaj całą swoją kruchość.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że pan prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, został laureatem nagrody „Osobowości i Sukcesy Śląska Roku 2017”. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia!

Wręczenie statuetek „Osobowość Śląska Roku 2017” oraz „Sukces Śląska Roku 2017” odbyło się w dniu 27 maja br. podczas gali zorganizowanej w hotelu Arche w Częstochowie.

Nagrody – przyzwane przez wydawcę magazynu „Osobowości i Sukcesy” i organizatora gali ogólnopolskiej – są formą docenienia i uhonorowania osób związanych ze Śląskiem, które w danym roku swoją postawą zasłużyły na wyróżnienie. W gronie osób nagrodzonych znaleźli się między innymi: Zygmunt Łukaszczyk, Eugeniusz Budniok, Krzysztof Matyjaszczyk, Kamil Durczok oraz prof. Paweł Buszman.


Profesor Wiesław Banyś, który odebrał statuetkę „Osobowość Śląska Roku 2017”, od 2015 roku jest członkiem zarządu European University Association – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 krajów. W latach 2008–2012 przewodniczył Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), a od 2012 do 2016 roku – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). Za swoją pracę naukową i organizacyjną w 2014 roku został uhonorowany najwyższą godnością akademicką – tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od wielu lat jest zaangażowany w prace na rzecz rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Obecnie jako członek Rady Narodowego Kongresu Nauki współprzewodniczy zespołowi ds. kariery akademickiej.

Więcej informacji na temat gali wręczenia nagród i samej nagrody: http://www.us.edu.pl/prof-wieslaw-banys-laureatem-nagrody-osobowosc-slaska-roku-2017

Uprzejmie informujemy, że do 8 czerwca trwa głosowanie na Studenta i Doktoranta UŚ roku 2017. Zachęcamy do brania udziału w głosowaniu, uprawnieni są do niego wszyscy studenci, doktoranci oraz pracownicy (naukowi i administracyjni). Szczegółowe informacje oraz sylwetki wyróżnionych w tym roku osób: http://student.us.edu.pl/zaglosuj-na-studenta-i-doktoranta-roku-2017

wydarzenie fb

Miło nam poinformować, że w dniu 26 maja br. o godz. 10.00 będzie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy dydaktycznej pomiędzy Wydziałem Filologicznym UŚ a Szkołą Podstawową nr 12 w Katowicach.
Wydział Filologiczny obejmie patronatem naukowym klasy, w których język hiszpański będzie nauczany jako drugi język obcy. Koordynatorem umowy z ramienia Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki będzie pani mgr Aniela Kucharska z Zakładu Hispanistyki.
W trakcie uroczystości uczniowie klas V i VI spotkają się z przedstawicielami władz Wydziału Filologicznego UŚ oraz Dyrekcji Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki. Będą również mieli okazję wysłuchać wykładu pt. "Hiszpania znana i nieznana", przygotowanego przez panią dr Cecylię Tatoj z Zakładu Hispanistyki.