• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • IJRiT_dyr_2013
 • IJRiT_dyr_od 2016
 • zebranie
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_labo
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

Od 1 do 30 czerwca 2018 roku trwa rekrutacja do pierwszej edycji projektu „Uniwersytet Najlepszych”. Jest to nowa inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach.

Przedsięwzięcie skierowane jest do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających na terenie Katowic, którzy swoimi zainteresowaniami naukowymi wykraczają poza podstawę programową. Projekt ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w Katowicach. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie śląskim, mające na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Więcej informacj: https://www.us.edu.pl/uniwersytet-najlepszych-nowa-inicjatywa-edukacyjna

uniwersytet najlepszych

Mieszkańcy regionu śląsko-zagłębiowskiego już wkrótce będą mogli korzystać z Zagłębiowskiej Mediateki, w tym z nowych wypożyczalni, czytelni, multimediów, działu zbiorów regionalnych, dedykowanej dzieciom Krainy Nauki i Fantazji, Oranżerii Kulturalnej oraz dziedzińca z tarasem. Zbiory mediateki obejmują m.in. ponad: 200 tys. woluminów i 3 tys. audiobooków, 200 gier planszowych i elektronicznych, a także multimedialne urządzenia i zabawki dla dzieci, konsole do gier, książkomat oraz wrzutnię.

Dzień otwarty połączony z uroczystą inauguracją działalności Zagłębiowskiej Mediateki, w której udział wezmą prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, rozpocznie się w niedzielę 17 czerwca br. o godz. 12.00 w Sosnowcu (ul. Kościelna 11).

Więcej informacj: https://www.us.edu.pl/otwarcie-zaglebiowskiej-mediateki

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP.

Martyny Juszkiewicz

- studentki III roku studiów licencjackich w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ na specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym.

 

Cześć Jej Pamięci.


Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej, których ta śmierć najbardziej dotknęła,

 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają

 

Dyrekcja, Pracownicy oraz Studenci Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ

Miło nam poinfomować, że w dniach 12-13 czerwca br. mgr Anna Krawczyk została zaproszona do X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. Pani Magister przeprowadzi dwie serie warsztatów językowo-kulturowych w ramach programu PO WER:

 • w dniu 12 czerwca br. Pani Magister przeprowadzi warsztaty językowe pt. "Język włoski w szkole, w pracy, na wakacjach. Przydatne zwroty dla wyjeżdżających na wymianę zagraniczną";
 • w dniu 13 czerwca br. Pani Magister przeprowadzi warsztaty kulturowe pt. "Włoskie zwyczaje, tradycje, styl życia i mentalność. Najważniejsze aspekty kultury Włoch".

Miło nam poinfomować, że w dniu 12 czerwca br. o godz. 14.00 będzie miało miejsce oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy dydaktycznej pomiędzy Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki UŚ a IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.

Celem porozumienia będzie objęcie Szkoły przez Uniwersytet Śląski patronatem, wspieranie kadry dydaktycznej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i prowadzenie zajęć obserwacyjnych dla studentów UŚ, umożliwienie prowadzenia badań wśród nauczycieli i uczniów szkoły oraz ich rodziców, które stanowić będą podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych, a także umożliwienie odbywania praktyk pedagogicznych studentom.

Koordynatorem umowy z ramienia Instytutu będzie dr Katarzyna Gutkowska-Ociepa (Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich IJRiT).

Miło nam poinformować, że w dniu 9 czerwca br. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016, został odznaczony medalami pamiątkowymi z okazji jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tych zaszczytnych wyróżnień!

WB 1                    WB 2

Drodzy Maturzyści! Na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia w Instytutcie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ. Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualną ofertą dydaktyczną naszego Instytutu, dostępnej w zakładce Rekrutacja oraz w zakładce Oferta dydaktyczna Instytutu.

Już dziś serdecznie zapraszamy do zapisów!

instytut

Miło nam poinformować, że w dniach 4-8 czerwca br. w Zakładzie Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich IJRiT w ramach programu Erasmus KA 107 (Erasmus poza Unią Europejską) gości prof. dr Anđelka Pejović z Uniwersytetu w Belgradzie. Pani Profesor wygłosiła dzisiaj serię wykładów z gramatyki skierowanych do studentów języka hiszpańskiego.

4 czerwca br. odbyło się podsumowanie projektu promocji języka francuskiego skierowanego do uczniów klas piątych częstochowskich szkół podstawowych. Innowacyjny na skalę krajową projekt pt. „Tour de France avec Julie et Olivier” jest wynikiem współpracy pomiędzy miastem Częstochowa a francuskim miastem partnerskim Lourdes. Projekt jest realizowany przez nauczycieli-wolontariuszy a uczestniczy w nim ponad 180 uczniów. Celem projektu jest wzbudzenie motywacji do poznawania języka francuskiego nie tylko poprzez naukę podstawowych struktur językowo-komunikacycjnych, ale również zaprezentowanie bogactwa kultury francuskiej, dziedzictwa historycznego i gastronomicznego oraz znaczenia Francji w świecie.

Oprócz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, projekt wsparli Konsul Generalny Francji w Krakowie - pan Frédéric de Touchet, konsul honorowa Francji w Polsce - pani Anna Krasuska-Terrillon oraz pani Sylwia Wandziuk-Obłuska - doradca przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy wspaniałej inicjatywy!

W dniu 4 czerwca br. Szkoły Katolickie w Dąbrowie Górniczej zorganizowały Dzień Kultury Hiszpanii, w którym, na zaproszenie pani wicedyrektor, mgr Teresy Konieczniak, wzięli udział mgr Aleksandra Ziobrowska z Zakładu Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich IJRiT oraz Rafael Jiménez Aranda z Uniwersytetu w Kordobie, przebywający na praktykach pedagogicznych pod opieką dr Cecylii Tatoj.

Pani Magister przedstawiła prezentację "Andaluzja, Katalonia i Kraj Basków - trzy oblicza Hiszpanii", a Rafael Jiménez Aranda opowiadał o ciekawostkach związanych z jego ojczystym regionem - Andaluzją. Uczniowie natomiast w części artystycznej przygotowali dla zaproszonych gości pokaz taneczny do utworów Alvaro Soler oraz zaprezentowali dwa spektakle hispanojęzyczne.

P 1 P 2 P 3