• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • slider_labo
 • IJRiT_dyr_2013
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

W poniedziałek 9 października 2017 roku o godz. 11.00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (plac Wojciecha Kilara 1) Uniwersytet Śląski zainauguruje pięćdziesiąty rok akademicki. Wydarzenie, w którym udział wezmą goście z całej Polski reprezentujący środowiska naukowe i biznesowe oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, nie odbędzie się bez wsparcia wolontariuszy dyspozycyjnych w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wolontariuszom Uniwersytet Śląski gwarantuje:

 • pisemne porozumienie wolontariackie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • wsparcie koordynatora wolontariatu,
 • poczęstunek podczas działań,
 • zaświadczenie o współpracy,
 • przyjazną atmosferę pracy, możliwość poznania ciekawych osób i zdobywania doświadczeń w organizacji uroczystości akademickiej.

Osoby zainteresowane wolontariatem proszone są o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.goo.gl/forms/L5jQxzUf0BPZ3t662 do 27 września br.
Więcej informacji: https://www.us.edu.pl/wolontariat-podczas-50-inauguracji-roku-akademickiego-20172018-na-uniwersytecie-slaskim

instytut

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór na studia stacjonarne II stopnia na następujące specjalności:

 • Filologia romańska,
 • Język francuski z programem tłumaczenia  specjalistycznego i wspomaganego komputerowo,
 • Język francuski w mediach i biznesie,
 • Język włoski z programem tłumaczeniowym,
 • Język włoski w mediach i biznesie,
 • Języki stosowane: język włoski i angielski,
 • Język hiszpański z programem kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej.

Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) trwa do 22 września br. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów już dziś!

Szczegółowe informacje na temat aktualnie otwartych naborów: https://irk.us.edu.pl/irk.

Zapraszamy już dziś nauczycieli języka francuskiego do rejestracji szkół, których uczniowie chcą wziąć udział w tegorocznej edycji Olimpiady Języka Francuskiego.
Zgodnie z harmonogramem OJF do 16 października 2017 do godziny 24.00 dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel może dokonać zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów, którzy wyrazili chęć startu w zawodach językowych. Rejestracja odbywa się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny bezpośrednio na stronie domowej OJF: http://www.ojf.org.pl/.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w XLI Olimpiadzie Języka Francuskiego!

W środę 4 października 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych (Sosnowiec, ul. gen. Grota Roweckiego 5) rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W programie wydarzenia zaplanowano między innymi odnowienie doktoratu prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego, wystąpienia przedstawicieli władz uczelni, immatrykulację studentów pierwszego roku oraz wykład pt. „O powinnościach filologii”, który wygłosi prof. dr hab. Ewa Sławek.

W niedzielę 8 października 2017 r. o godz. 18.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbędzie się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego. Z kolei w poniedziałek, 9 października 2017 r. będzie miała miejsce jubileuszowa 50. inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego, która odbędzie się o godz. 11.00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Więcej informacji: https://www.us.edu.pl/jubileuszowa-50-inauguracja-roku-akademickiego

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór zgłoszeń do V edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”.

Uniwersytet Śląski, chcąc docenić i promować aktywność swoich absolwentów, od 2012 roku organizuje plebiscyt, w którym absolwenci Uczelni wszystkich kierunków i stopni studiów mogą ubiegać się o wyjątkowy tytuł „Absolwenta z Pasją”. Wyróżnienie przyznawane jest za zainteresowania, którym kandydat oddaje się z pełnym zaangażowaniem, a także za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie.

Zgłoszenia w 2017 roku będą przyjmowane od 1 września do 31 października. Następnie sylwetki kandydatów zostaną zaprezentowane na stronie internetowej, gdzie będzie miało miejsce głosowanie on-line.

Więcej ionformacji na temat plebiscytu, jak i jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne pod adresem: http://www.absolwent.us.edu.pl/v-edycja-plebiscytu-absolwent-z-pasja-0

Urząd Miasta Katowice we współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz innymi katowickimi uczelniami rozpoczął realizację kampanii promującej studiowanie w Katowicach - „Studiuj w Katowicach”. Osoby zainteresowane studiowaniem, ale także poznaniem samego miasta i jego okolic znajdą wiele cennych informacji pod adresem: www.studiuj.katowice.eu oraz na fanpage'u: www.facebook.com/pg/studiujwkatowicach.
Przypominamy, że niezbędne informacje dla kandydatów na studia zamieszczane są pod adresem: www.kandydat.us.edu.pl a z pełną ofertą studiów na Uniwersytecie Śląskim można zapoznać się na stronie www.katalog.us.edu.pl.

Uprzejmie informujemy, że do 30 września br. trwa rekrutacja do IV edycji Akademii Dyplomacji prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej. Spotkania prowadzone są przez ekspertów i wybitnych specjalistów z zakresu dyplomacji, savoir vivre’u, etykiety biznesu i komunikacji.

Więcej informacji na stronie oraz na stronie Akademii Dyplomacji.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. wejdzie w życie znowelizowany Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (dostęp online pod adresem: http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-studiow-2017 oraz w zakładce Regulaminy i akty prawne).
W Regulaminie studiów dokonano zmian dotyczących m.in.: studenckich praktyk zawodowych, indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego dostosowania studiów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IDS) i zaliczania niektórych zajęć. Nowy Regulamin obejmie swoim działaniem wszystkich studentów, którzy rozpoczęli studia lub wznowili je po 30 września 2012 r. Istotną nowością będzie likwidacja możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kształcenia, a w sprawach wynikających ze specyfiki poszczególnych wydziałów w ich dziekanatach.

Więcej informacji: https://www.us.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-w-uniwersytecie-slaskim

W dniach 8 i 9 września 2017 odbyła się w Bukareszcie konferencja pt. „Les représentations de l’étrangère dans les littératures et l’art cinématographique au Maghreb” współorganizowana przez dr hab. Magdalenę Zdradę-Cok i dr Magdalenę Malinowską z naszego Instytutu. Konferencja ta stanowi finał cyklu wydarzeń w ramach międzynarodowego grantu we współpracy z Uniwersytetem Bordeaux Montaigne, Uniwersytetem Bukareszteńskim oraz Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA Villa Noël) finansowanego przez Agence Universitaire de la Francophonie.

colloque etma logos mic

Szczegółowy program wydarzenia  program.
Zdjęcia z konferencji oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.villanoel.ro/evenimente-det/vrs/IDev/331 oraz na fanpage’u CEREFREA https://www.facebook.com/Cerefrea/?fref=ts

Z ogromną radością informujemy, że prof. zw. dr hab. Halina Widła została wyróżniona prestiżową nagrodą FIPLV International Award, jednogłośnie przyznaną przez World Council oraz FIPLV Executive Committee za znaczące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w zakresie nauczania/uczenia się języków obcych.

Prof. zw. dr hab. Halina Widła jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego - zwłaszcza glottodydaktyki. Jest również inicjatorką i organizatorką konferencji naukowych poruszających wielorakie aspekty współczesnych teorii i praktyk nauczania języków obcych. Od wielu lat prowadzi także działania mające na celu promocję języków i kultur romańskich w regionie, aktywnie współpracując zarówno ze środowiskiem szkolnym jak i z przedstawicielami ambasad oraz innych międzynarodowych instytucji gospodarczych i oświatowo-kulturowych.

Prof. zw. dr hab. Halina Widła jest członkinią wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw oraz organizacji naukowych. Współpracuje między innymi z Polskim Towarzystwem Romanistów Polskich (PLEJADA), ze Stowarzyszeniem E-learningu Akademickiego (SEA), z Polskim Towarzystwem Lingwistyki Stosowanej (PTLS), z międzynarodowym stowarzyszeniem Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues Étrangères (ACEDLE) czy też z Association Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle (EDiLiC). Do roku 2016 była członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (PTN), gdzie od r. 2004 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a w kolejnych dwóch kadencjach przewodniczącej. Prof. zw. dr hab. Halina Widła pełniła także przez 4 kadencje zaszczytną funkcję Sekretarza Generalnego FIPLV Western/Central European Region pod auspicjami FIPLV-Europe.

Laureatce serdecznie gratulujemy przyznanej nagrody!

Więcej na temat stowarzyszenia FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) oraz nagrody FIPLV International Award: https://fiplv.com

20170904jp 024 DSC555520170904jp 026