• Nowa siedziba Instytutu

  Witamy w nowej siedzibie Instytutów Neofilologicznych Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 • IJRiT_dyr_2013
 • IJRiT_dyr_od 2016
 • zebranie
 • slider_assososno_3
 • slider_assososno_2
 • slider_labo
 • slider_hisp_1
 • slider_assososno_4
 • slider_kultura

Nasi partnerzy

Miło nam poinformować, że 28 marca br. o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu rozpoczną się obchody jubileuszu 45-lecia Romanistyki Śląskiej. W programie uroczystości zaplanowano m.in. wystąpienia władz rektorskich i dziekańskich, a także przedstawicieli władz samorządowych i korpusu dyplomatycznego, prezentację historii oraz dorobku naukowo-dydaktycznego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki pt. „Filologia romańska na Uniwersytecie Śląskim: wczoraj i dziś” oraz koncert muzyki klasycznej. Spotkanie otworzy prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016.

W wydarzeniu udział wezmą: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy, dziekan Wydziału Filologicznego UŚ prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wacław Rapak.

Jubileusz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ jest wpisany w program obchodów jublieuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowy program wydarzenia w języku polskim i w języku francuskim oraz informacja o bankiecie.

Serdecznie zapraszamy!

Jubileusz PL

Miło nam poinformować, że 28 marca br. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu rozpoczną się obchody Święta Frankofonii na Uniwersytecie Śląskim, organizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki. Hasło przewodnie tegorocznego święta to: „Francophonie 2018: Entre tradition et modernité”. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W programie obchodów zaplanowano między innymi:

 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe dla licealistów i gimnazjalistów połączone z konkursem (mgr Elżbieta Pabian z Zakładu Lingwistyki Tekstu, mgr Aleksandra Serwotka z Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość),
 • prezentację oferty dydaktycznej Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz perspektyw kariery zawodowej dla osób wielojęzycznych,
 • prezentację na temat działalności Instytutu na rzecz promocji języka francuskiego i kultur frankofońskich,
 • prezentację pt. „Entre ciel et mer: fin de la terre. A propos de voyages bretons et autres” (dr hab. Magdalena Zdrada-Cok z Zakładu Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej),
 • prezentację pt. „Entre homme et machine: les langues à l’ère numériqeu” (dr Ksenia Gałuskina z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki),
 • wręczenie nagród uczestnikom konkursu pt. „Francophonie: entre tradition et modernité” połączone z koncertem muzyki francuskiej w wykonaniu Edyty Poznańskiej – studentki III roku specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski.

Szczegółowy program wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

Frankofonia PL

W dniach 25-28 marca br. odbędzie się międzynarodowa konferencja Hiszpańskiego Stowarzyszenia Dydaktyki Języka i Literatury (SEDLL) organizowana  przez Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Łódzki przy współpracy Instytutu Cervantesa w Krakowie. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr Cecylia Tatoj .

„Simposio Internacional de la SEDLL” jest cykliczną konferencją organizowaną przez różne, do tej pory tylko hiszpańskie, uniwersytety. Tegoroczna konferencja zatytułowana jest “Un mundo cambiante: desde la tradición hacia la modernidad en la enseñanza de la lengua y de la literatura”, a jej program obejmuje szeroką tematykę z zakresu dydaktyki języka i literatury, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych.

W obradach weźmie udział około stu naukowców, głównie z Hiszpanii, ale także z Francji, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Polski, a nawet z Królestwa Bahrajnu. Wygłoszonych zostanie ponad 60 referatów a wykłady plenarne poprowadzą wybitni przedstawiciele polskiej hispanistyki.

Szczegółowy program znajduje się na stronie www.sedll.us.edu.pl (prowadzonej przez mgr Zuzannę Lamżę) oraz tutaj.

W dniach 16-17 marca odbyły się „II Jornadas Internacionales para profesores de español en Polonia”, organizowane przez Instytut Cervantesa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, reprezentowany przez dr Cecylię Tatoj.

W konferencji, której ideą jest połączenie teoretycznej wiedzy o nauczaniu języka hiszpańskiego z praktyką, udział wzięło 15 polskich i hiszpańskich naukowców oraz 70 nauczycieli i studentów języka hiszpańskiego.

Na zdjęciach: uroczyste rozpoczęcie prowadzone przez Dyrektora Instytut Cervantesa w Krakowie- Fernando Vara de Rey, prof. dr hab. Ewę Nawrocką- kierownik Zakładu Filologii Hiszpańskiej UJ oraz dr Cecylię Tatoj reprezentującą nasz Instytutu.
Wykład plenarny prof. UŁ dra hab. Marka Barana z Uniwersytetu Łódzkiego.

Jornadas 1WP 20180316 020WP 20180316 002

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla studentów Wydziału Filologicznego, na którym pracownicy biura programu Erasmus+ omówią kwestie zasad rekrutacji oraz innych praktycznych zagadnień związanych z wyjazdami na praktyki oraz na studia. Spotkanie odbędzie się 21 marca (środa) 2018 r., o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału w Sosnowcu. 

Po wystąpieniach ogólnych, głos zabiorą koordynatorzy Erasmusa w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ: dr Cecylia Tatoj, dr Lucyna Marcol-Cacoń i dr hab. Andrzej Rabsztyn.

Miło nam poinformować, że w dniu 21 marca br. mgr Anna Krawczyk została zaproszona do Zespołu Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach. Pani Magister przeprowadzi warsztaty kulturowo-językowe pt."Światowa stolica mody, finansowo-gospodarcze centrum Włoch. Co warto wiedzieć o Mediolanie?" Uczniowie Szkoły będą także mieli okazję do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ.

W dniu 19 marca br. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie odbyło się uroczyste podsumowanie XVII Powiatowego Konkursu Języków Obcych, nad którym Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ sprawuje honorowy patronat. Na uroczystą galę przybyli między innymi poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Waldemar Andzel, Dyrektor Biura Poselskiego Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Barbary Dolniak – pani Anna Krzemińska, asystent Biura Poselskiego Posłanki do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej – pan Adrian Musiał oraz włodarze miast powiatu będzińskiego. Nasz Instytut w trakcie wydarzenia reprezentowała dr Ewa Półtorak, zastępca Dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki ds. współpracy z otoczeniem.

Więcej na temat tegorocznych laureatów konkursu oraz fotorelacja z uroczystostości: http://norwid.edu.pl/2018/03/20/podsumowanie-xvii-powiatowego-konkursu-jezykow-obcych/

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!

27 marca br. o godz. 10.00 w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta. Podczas wydarzenia, które adresowane jest przede wszystkim do pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów oraz absolwentów, zostanie przedstawiona oferta stypendialna oraz i informacje nt. warunków, które należy spełnić, aby z niej skorzystać.

Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA wybitnym polskim absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym. Od ponad 59 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA i Polską. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.

Organizatorem spotkania jest Biuro Karier UŚ.

Więcej informacji: https://www.us.edu.pl/spotkanie-dot-programu-stypendialnego-polsko-amerykanskiej-komisji-fulbrighta

Już w najbliższy piątek, 16 marca, rozpoczyna się międzynarodowa konferencja zatytułowana „II Jornadas Internacionales para profesores de español en Polonia”, organizowana przez Instytut Cervantesa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, reprezentowany przez dr Cecylię Tatoj.

Konferencja skierowana jest do teoretyków i praktyków nauczania języka hiszpańskiego, którzy reprezentują różne instytucje z kraju i z zagranicy. Program konferencji obejmuje szerokie spektrum tematów dotyczących zarówno nauczania w szkole podstawowej, jak i średniej, a także nauczania języków obcych studentów. Założeniem konferencji jest przede wszystkim stworzenie możliwości spotkania środowiska akademickiego zajmującego się badaniem metodologii nauczania języka hiszpańskiego z nauczycielami oraz studentami filologii hiszpańskich w naszym kraju, w celu wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania najnowszych badań.

Warto dodać, Instytut Cervantesa, Uniwersytet Jagielloński oraz nasza Uczelnia od wielu lat bardzo żywo współpracują w zakresie dydaktyki języka hiszpańskiego. Owocem tej współpracy, poza ww. konferencją, już czwartą z kolei, są także dwie monografie poświęcone nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego; jedna- wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, druga – znajdująca się w przygotowaniu do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

W konferencji wezmą udział przedstawieciele ośrodków naukowych z Polski i zagranicy oraz liczna grupa studentów.

Osoby zainteresowane udziałem - także studentów - zapraszamy do zapoznania się z programem dostępnym tutaj

W dniu 8 marca Fernando Sainz de la Maza z Universidad Complutense de Madrid oraz David Peñaranda Hernández z Uniwersytetu Castilla-La Mancha, odbywający praktyki dydaktyczne w naszym Instytucie pod kierunkiem dr Cecylii Tatoj, odwiedzili Szkołę Podstawową nr 28 w Katowicach. Na zaproszenie pani mgr Magdaleny Daniłowskiej przeprowadzili prelekcje dla siódmoklasistów na temat swojego kraju.

 IMG 20180308 120907IMG 20180308 133313IMG 20180308 120926