Ponizej prezentujemy sylwetki sławnych absolwentów Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, którzy swoją karierę zawodową związali z różnymi dziedzinami życia, niekoniecznie tylko i wyłącznie filologicznymi!

  1. Michał Łuczak
  2. Tomasz Skorupa
  3. Joanna Szymańska-Schultz