Joanna Szymańska-Schultz: tłumaczka konferencyjna - wolny strzelec, akredytowana przy instytucjach Unii Europejskiej.
Absolwentka studiów licencjackich specjalności język francuski z językiem hiszpańskim (program tłumaczeniowy) w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ (2007-2010). W trakcie studiów odbyła roczne stypendium w ramach programu ERASMUS na Uniwersytecie w Orleanie, we Francji, gdzie studiowała przede wszystkim na kierunku Lettres modernes. Po ukończeniu studiów licencjackich w Katowicach w 2010 dostała się do prestiżowej paryskiej szkoły tłumaczeniowej ISIT – Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction.
Uzyskała dyplom zawodowy tłumacza konferencyjnego w 2012 i w tym samym roku uzyskała akredytację unijną, początkowo w kombinacji PL A, FR, ENG C, w kolejnych latach zdała egzaminy z hiszpańskiego i francuskiego jako tzw. retour. W 2014 roku odbyła dwumiesięczny staż przeznaczony dla tłumaczy ustnych przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.
Obecnie mieszka w Brukseli i pracuje jako tłumaczka konferencyjna w kombinacji językowej PL A, FR B, ENG, ESP C na rynku belgijskim, francuskim, szwajcarskim i niemieckim. Pracuje jako wolny strzelec głównie dla Instytucji międzynarodowych (takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości UE czy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny) oraz Europejskich Rad Zakładowych firm międzynarodowych takich jak Airbus, Danone, Accor, Goodyear, Corninig, Solvay, Total, a także dla klientów prywatnych. W wolnym czasie uczy się hobbystycznie języka szwedzkiego.

Joanna Szymańska-Schultz: tłumaczka konferencyjna - wolny strzelec, akredytowana przy instytucjach Unii Europejskiej.

Absolwentka studiów licencjackich specjalności język francuski z językiem hiszpańskim (program tłumaczeniowy) w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ (2007-2010). W trakcie studiów odbyła roczne stypendium w ramach programu ERASMUS na Uniwersytecie w Orleanie, we Francji, gdzie studiowała przede wszystkim na kierunku Lettres modernes. Po ukończeniu studiów licencjackich w Katowicach w 2010 dostała się do prestiżowej paryskiej szkoły tłumaczeniowej ISIT – Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction.

Uzyskała dyplom zawodowy tłumacza konferencyjnego w 2012 i w tym samym roku uzyskała akredytację unijną, początkowo w kombinacji PL A, FR, ENG C, w kolejnych latach zdała egzaminy z hiszpańskiego i francuskiego jako tzw. retour. W 2014 roku odbyła dwumiesięczny staż przeznaczony dla tłumaczy ustnych przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Obecnie mieszka w Brukseli i pracuje jako tłumaczka konferencyjna w kombinacji językowej PL A, FR B, ENG, ESP C na rynku belgijskim, francuskim, szwajcarskim i niemieckim. Pracuje jako wolny strzelec głównie dla Instytucji międzynarodowych (takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości UE czy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny) oraz Europejskich Rad Zakładowych firm międzynarodowych takich jak Airbus, Danone, Accor, Goodyear, Corninig, Solvay, Total, a także dla klientów prywatnych. W wolnym czasie uczy się hobbystycznie języka szwedzkiego.