Tomasz Skorupa ukończył filologię romańską w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ. Jeszcze w trakcie studiów brał udział w założeniu studenckiego teatru GuGalander, z którym współpracował przez kilka kolejnych lat. Jest również współautorem sztuki Kitta Kergulena, która swoją premierę miała w 2002 roku w Teatrze Śląskim w Katowicach.
Obecnie jest uznanym twórcą reklamowym, który ma na swoim koncie między innymi współtworzenie kampanii TurboDymoMan i Sióstr Bezendu dla marki 36.6 oraz reklam dla Simplusa, Żywca czy Żubra. Jest zdobywcą kilku nagród reklamowych, w tym za kampanię dla Programu 3 Polskiego Radia „Trójka nie nadaje bzdur”.